موضوعات = اقتصاد نیروی کار و آمارگیری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


2. بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 372-395

فرزانه خلیلی


3. اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 268-285

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی


4. تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 115-135

صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور؛ انوش شعبانی


5. اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


6. چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 111-139

سید جواد میر؛ مهدی گنجیان؛ غلامرضا فروهش تهرانی