موضوعات = اقتصاد نیروی کار و آمارگیری
1. بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فرزانه خلیلی


2. اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1397

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی


3. تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 115-135

صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور؛ انوش شعبانی


4. اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


5. چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 111-139

سید جواد میر؛ مهدی گنجیان؛ غلامرضا فروهش تهرانی