موضوعات = اقتصاد بخش عمومی
تعداد مقالات: 24
1. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌کار ایران بر اساس سیاست های کلی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30507/jmsp.2021.297028.2290

حبیب انصاری سامانی؛ سعید دهقان خاوری؛ هادی زارع سنگدرازی


2. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


3. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 46-72

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


4. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 3-22

10.30507/jmsp.2020.102269

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


6. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 144-165

10.30507/jmsp.2020.102392

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


7. تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 96-117

10.30507/jmsp.2020.102264

فروغ جهان‌تیغ؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی


9. رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 456-477

10.32598/JMSP.6.3.456

علی فلاحتی؛ یوسف محنت فر؛ اصغر اسپهان قره‌بابا


10. الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 141-160

مجید مداح؛ مژگان ایراندوست


12. بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 80-100

غلامحسین محرم پور؛ حمید فهیمی


13. اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 49-67

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی


14. رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 115-134

مهیم شیهکی تاش؛ طوبی خرم آبادی


15. بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، پاییز 1395، صفحه 169-191

احسان حدیدی؛ نادر محقق


17. اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 153-168

مهدی ادیب پور؛ آزاده محمدی ویایی


18. تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 97-113

علی فلاحتی؛ مرضیه احمدی؛ اسعد اله رضایی؛ احمد نریمانی


19. "‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌"

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ آزاده داودی


20. جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 39-62

ابوالقاسم گلخندان


21. بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 107-127

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه


22. طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 57-86

مرتضی عزتی؛ بهمن کریمی گلنار


23. تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی


24. هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-50

مهدی خداپرست؛ آزاده داودی