موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 163
1. تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد غفاری فرد


2. اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


3. بررسی سناریو های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


4. تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

فروغ جهان‌تیغ؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی


5. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


6. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


7. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


8. تاثیر جهانی شدن، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز کهرازه


9. تأثیر شاخص‌های افق دید و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


10. ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست های کلی الگوی اصلاح تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مجید مداح؛ منصور عبدی چرلو


11. آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

الهام بیابانی؛ فرهاد پهلوان زاده


12. تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر مخارج عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


13. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


14. رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397

محمد شریف کریمی؛ کیومرث سهیلی؛ فرشته ابراهیمی


15. اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامه برجام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

رضا رشیدی؛ مجید مدّاح


16. ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مهسا بهرامی نسب؛ محمدرضا کهنسال


17. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


18. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


19. بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

محمد نصر اصفهانی؛ غلامعلی معصومی نیا؛ راحله منتظر


20. ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 61-80

مجتبی عباسیان؛ علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار


21. بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 41-60

فرزانه خلیلی


22. آینده پژوهی اشتغال با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 21-40

حسن دلیری


23. ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 304-325

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


25. اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 268-285

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی