موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 183
1. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


2. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

10.30507/jmsp.2018.63152

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


3. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی صمدی؛ جواد آماره


4. کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

حبیب انصاری سامانی؛ نوید علیزاده اوجقاز


5. عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

رضا یادگاری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی؛ فریدون آزما


6. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


7. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده


8. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


9. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


10. دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی : راهبردی برای سیاستگذاری های کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

هاشم زارع؛ زینب رضایی سخا؛ محمد زارع


11. بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


12. بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

حسینعلی بندانی خاریکه؛ رمضان حسین زاده؛ مصیب پهلوانی


13. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


14. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


15. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


16. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


17. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


18. بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محسن خضری؛ محمد کاظم نظیری؛ سحر قارلقی


19. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


23. عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 264-289

10.30507/jmsp.2020.112714

امیر دادرس مقدم؛ محمدحسین کریم؛ علی رهنما


24. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 144-165

10.30507/jmsp.2020.102392

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


25. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی