موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 146
1. بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب آوری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.247089.2123

طاهره امیدی فتحکوهی؛ مرتضی عزتی؛ رقیه حسن زاده


2. تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌کار ایران بر اساس سیاست های کلی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30507/jmsp.2021.297028.2290

حبیب انصاری سامانی؛ سعید دهقان خاوری؛ هادی زارع سنگدرازی


3. تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در راستای حمایت از سرمایه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.295921.2288

حسن احمدی؛ سید شمس الدین حسینی؛ یاور دشت بانی


4. بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب

دوره 9، شماره 36، زمستان 1400، صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


5. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، پاییز 1400، صفحه 2-30

10.30507/jmsp.2021.272899.2200

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ سید عبدالجابر قدرتیان


6. الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، پاییز 1400، صفحه 106-130

10.30507/jmsp.2021.288290.2258

مهدی صادقی شاهدانی؛ رضا توکلی؛ امیرحسین عرب پور


7. طراحی الگوی پارادایمی توسعه گردشگری روستایی با رویکردتحقق سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، پاییز 1400، صفحه 132-159

10.30507/jmsp.2021.305953.2315

سیده نرگس موسوی؛ فیروزه حاجی علی اکبری؛ هما درودی


9. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


10. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 298-327

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


11. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


14. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 30-45

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


15. تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 624-653

10.30507/jmsp.2021.108219

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


16. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 46-72

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


17. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 654-691

10.30507/jmsp.2021.102469

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


18. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 674-691

10.30507/jmsp.2021.105735

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


19. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


21. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 716-742

10.30507/jmsp.2021.105738

مژگان علیزاده؛ علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره


22. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 142-170

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


24. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 422-451

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


25. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 3-22

10.30507/jmsp.2020.102269

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی