موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 180
1. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


2. تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد غفاری فرد


3. بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محسن خضری؛ محمد کاظم نظیری؛ سحر قارلقی


4. کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

حبیب انصاری سامانی؛ نوید علیزاده اوجقاز


5. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


6. بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

سید فضل اله موسوی؛ امیر لهراسبی


7. بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


8. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


9. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی صمدی؛ جواد آماره


10. عوامل موثر بر توسعه کسب ‌و کارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

رضا یادگاری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی؛ فریدون آزما


11. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، مطالعه مقایسه‌ای بین کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا و کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1397

سید نظام الدین مکیان؛ فریبا کربلایی بادی؛ فرشته بهرامی


12. حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

عاطفه آجری آیسک


13. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


14. دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی : راهبردی برای سیاستگذاری های کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

هاشم زارع؛ زینب رضایی سخا؛ محمد زارع


15. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده


16. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


17. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


18. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


19. شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1397

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل خندان


20. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


21. تاثیر جهانی شدن و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز کهرازه


22. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


23. بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


24. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


25. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی