کلیدواژه‌ها = برنامه چهارم توسعه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 27-50

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ زهرا اکبری؛ بهاره کایدان