کلیدواژه‌ها = اقتصادسنجی فضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست‌های کلی اشتغال

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 272-297

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

حسینعلی بندانی خاریکه؛ رمضان حسین زاده؛ مصیب پهلوانی