کلیدواژه‌ها = انرژی‏‌های فسیلی
تعداد مقالات: 1
1. چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی