کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 3
1. آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی- کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

مصطفی جواهری تقدس؛ مهین نسترن؛ اسفندیار زبردست؛ میثم بصیرت


2. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار