کلیدواژه‌ها = قدرت‌ کنترل‌ مجلس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398

10.30507/jmsp.2020.63107

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو