کلیدواژه‌ها = برنامه توسعه
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-20

محمد حسین عبادی؛ محمدجواد رضائی