کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تعداد مقالات: 4
1. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 142-170

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


3. یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 17-38

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


4. بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-69

مرجان دامن کشیده؛ احمد عباسی؛ حسین (ادیب) عربی؛ حسن احمدی