نویسنده = نسیبه زارعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 286-303

10.32598/JMSP.7.2.286

فریبا اقبال؛ نسیبه زارعی؛ محمد رضا کهنسال


2. تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی