نویسنده = فخرالسادات هاشمیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-26

فخرالسادات هاشمیان؛ هادی زندیان؛ جواد آقامحمدی