نویسنده = اسراء کریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.244355.2115

احمد صادقی؛ وحید نفیسی؛ اسراء کریم


2. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 298-327

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم