نویسنده = محمد نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 21-40

10.32598/JMSP.7.4.2

محمد نصر اصفهانی؛ غلامعلی معصومی نیا؛ راحله منتظر


2. طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 63-88

احسان رسولی نژاد؛ محمد نصر اصفهانی