نویسنده = محمدنبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 61-80

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ عبدالرضا کرانی