نویسنده = روح اله اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


3. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


5. نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی