نویسنده = علیرضا سرابادانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398

10.30507/jmsp.2020.77128

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان