نویسنده = احمد رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 81-100

روح اله اسلامی؛ احمد رحیمی