نویسنده = سیدعلی پایتختی اسکویی
تعداد مقالات: 3
1. نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 83-107

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


2. یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 17-38

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


3. عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-86

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ احسان شافعی؛ رضا رمضانی