نویسنده = محسن دهمرده قلعه نو
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی بر بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398

حمید زارعی؛ احمد پیفه؛ محسن دهمرده قلعه نو


2. ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 346-375

محسن دهمرده قلعه نو؛ حمید زارعی