نویسنده = خسرو پیرایی
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن

دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 21-42

خسرو پیرایی؛ حسینعلی رجایی


2. عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 63-92

خسرو پیرایی؛ محمد کشاورزی؛ حسین (ادیب) عربی