نویسنده = مرتضی عزتی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب آوری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.30507/jmsp.2021.247089.2123

طاهره امیدی فتحکوهی؛ مرتضی عزتی؛ رقیه حسن زاده


2. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


3. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


5. اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


6. طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 57-86

مرتضی عزتی؛ بهمن کریمی گلنار


7. تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-102

مرتضی عزتی